M625 Multiblade Starlock Wood Japanese

M625 Multiblade Starlock Wood Japanese

SE Multiblad med dubbel ”Japantandning” för alla trämaterial, gipsskivor och mjukplaster. Mycket snabb avverkning och högsta precision. Extra bred form för maximal sågkapacitet och långa raka snitt.

EN A multiblade with double-row “Japanese teeth” for all wooden materials, plasterboards, and soft plastics. Very fast cutting speed and maximum precision. Extra wide shape for maximum cutting performance and long straight cuts.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Bredd
Width
Djup
Depth
M625Multiblade Starlock Wood Japanese 5 st/pcs65 mm42 mm34 st/pcs