Long Drill Set

Long Drill Set

SE Installationsborr med cylindriskt fäste passande handborrmaskiner, enligt standard HSS DIN 7490. För borrning i trä, plåt och metall.

EN Installation drill bit with cylindrical shank. Suitable for hand drilling machines, according to standard HSS DIN 7490. For drilling in wood, sheet metal and metal.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Innehåller
Contains
B530Long Drill Set3 delar/parts: 8, 10, 12 mm