Kombi Taps Set (6 delar/parts)

Kombi Taps Set

SE Kombinerad gängtapp med 6,35 mm (1/4”) hexfäste tillverkad i högkvalitativt HSS-G M2 stål. Tre moment i ett och samma verktyg. Borrning, gängning och försänkning. För användning i icke-järnmetaller, stålprofiler och plast. Materialets tjocklek måste vara mindre än gäng-diametern. Alla maskiner måste vara både höger- och vänstergående.

EN Combined thread bit with 6,35 mm (1/4”) hex shank made of high quality HSS-G M2 steel. Three torques in one tool. Drilling, threading and countersinking. For use in non-ferrous metals, steel profiles and plastics. The material thickness has to be less then the thread diameter. All machines must have right- and left-hand rotation.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Innehåller
Contains
B700Combi Tap Set M3-M10


6 delar/parts:
M3, M4, M5, M6, M8, M10 + Magnetic Bit Holder