Flexible Ratchet Wrench

Flexible Ratchet Wrench

SE Ringspärrnyckel av kromvanadiumstål med ledat huvud till 180° för största möjliga åtkomlighet. 72 steg i spärren. Spärrar vid 5° rörelse. Ringgreppets utformning minimerar runddragning av muttrar. Fäster och lossar upp till 10 gånger snabbare än en vanlig ringnyckel. OBS! rekommenderas ej vid lossning av hårt fastsatta bultar/skruvar då risk finns att mekanismen skadas. Använd då den fasta delen av nyckeln.

EN Ratchet wrench of chrome vanadium steel with flexible head up to 180° for maximum accessibility. Ratchet with 72 teeth, locks at 5°. The design of the ratchet minimizes tearing of the screw. Fastens and opens screws up to 10 times faster than regular wrenches. OBS! Not recommended for loosening very tight screws as this can damage the gear-mechanism. Use the wrench side instead.

Art nr
Art No
Produkt
Product
512108Flexible Ratchet Wrench 8 mm5 st/pcs
512109Flexible Ratchet Wrench 9 mm5 st/pcs
512110Flexible Ratchet Wrench 10 mm5 st/pcs
512111Flexible Ratchet Wrench 11 mm5 st/pcs
512112Flexible Ratchet Wrench 12 mm5 st/pcs
512113Flexible Ratchet Wrench 13 mm5 st/pcs
512114Flexible Ratchet Wrench 14 mm5 st/pcs
512115Flexible Ratchet Wrench 15 mm5 st/pcs
512116Flexible Ratchet Wrench 16 mm5 st/pcs
512117Flexible Ratchet Wrench 17 mm5 st/pcs
512118Flexible Ratchet Wrench 18 mm5 st/pcs
512119Flexible Ratchet Wrench 19 mm5 st/pcs