Flexible Ratchet Wrench Set

Flexible Ratchet Wrench Set

SE Ringspärrnyckel av kromvanadiumstål med ledat huvud till 180° för största möjliga åtkomlighet. 72 steg i spärren. Spärrar vid 5° rörelse. Ringgreppets utformning minimerar runddragning av muttrar. Fäster och lossar upp till 10 gånger snabbare än en vanlig ringnyckel. OBS! rekommenderas ej vid lossning av hårt fastsatta bultar/skruvar då risk finns att mekanismen skadas. Använd då den fasta delen av nyckeln.

EN Ratchet wrench of chrome vanadium steel with flexible head up to 180° for maximum accessibility. Ratchet with 72 teeth, locks at 5°. The design of the ratchet minimizes tearing of the screw. Fastens and opens screws up to 10 times faster than regular wrenches. OBS! Not recommended for loosening very tight screws as this can damage the gear-mechanism. Use the wrench side instead.

Art nr
Art No
Produkt
Product
512005Flexible Ratchet Wrench Set 12 delar/parts:
(8-19 mm)
10 st/pcs