Filler

Filler

SE Fyllnadsgranulat att använda tillsammans med cyanoakrylatlim.

Användningsområde
Lagar och stärker sprickor och hål. Den härdade massan går att borra och såga i och är övermålningsbar.

EN Filling granulate for use together with cyanoacrylate adhesive.

Area of use
Repairs and strengthens cracks and holes. You can drill and saw in the cured material and it is paintable.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
L227Filler 80 g
1 st/pcs12 st/pcs

InformationInformation
Bas:Modifierad silikat, blyfriBase:Modified silicate, lead free
Färg:Transparent, vitColour: Transparent, white
Densitet:2,5 g/cm³Density:2,5 g/cm³
Hårdhet (Moh):6Hardness ( Moh):6
Värmeutvidgning:80°C – 93°C  Heat expansion:80°C – 93°C 
Brytningskoefficient:1.51Coefficient of breach:1.51
Elasticitetsbodul:10 x 10-6 psiElasticity module:10 x 10-6 psi
Medel densitet:1,5 kg/dm³Average density:1,5 kg/dm³
pH-värde::12 November, 2018pH value:12 November, 2018