Extractor Set

Extractor Set

SE Utdragarsats för borttagning av avbrutna gängbultar M5-M16. Borra hål i den trasiga bulten med hjälp av borr-riktaren, knacka fast utdragsstiftet och lossa sedan bulten. Endast obetydlig utvidgning av gängan tack vare speciellt profilerat utdragningsstift.

EN Extractor set for removal of broken bolts M5-M16. Drill a hole in the broken bolt using a drill guide, knock the extractor pin in the hole and then loosen the bolt. Insignificant expanding of threads because of specially profiled extracting pins.

Art nr
Art No
Produkt
Product
B907Extractor set20 st/pcs