Epoxy Mix

Epoxy Mix

SE Snabbhärdande 2-komponents epoxylim för metall, keramik, glas, sten, trä och många hårdplaster. Bra hållfasthet och väderbeständig samt beständig mot bensin, fotogen och många andra kemiska vätskor.

Användningsområde
Epoxy Mix har ett brett användningsområde och kan även användas som utfyllnadsmassa.

EN Fast-curing 2-component epoxy adhesive for metal, ceramics, glass, stone, wood and many hard plastics. Good strength and weather resistant and resistant to gasoline, kerosene and many other chemical fluids.

Area of use
Epoxy Mix has a wide range of applications and can also be used as a filling compound.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
L218Epoxy Mix, 25 g1 st/pcs14 st/pcs
L334Nozzel10 st/pcs

Information Information 
Färg:TransparentColour:Transparent
Temperatur: -40°C till + 100°C  Temperature: -40°C till + 100°C 
temporärt + 120°Ctemporarily + 120°C
Appliceringstid:5 minApplication time:5 min
Appliceringstemperatur:+10°C till +30°CApplication temperature:+10°C to +30°C
Härdtid:5-10 minCuring time:5-10 min
Genomhärdningstid:24 timmarTotal curing time:24 h
Hårdhet (Shore D):60Hardness (Shore D):60
Spaltfyllnad:1-3 mmGap fill:1-3 mm
Draghållfasthet:> 10 N/mm 2Tensile strength:> 10 N/mm 2

Ladda ner säkerhetsdatablad här!

L218_Epoxy MIX  Part A
L218_Epoxy MIX  Part B