Disposable Mask FFP2 NR

Disposable Mask FFP2 NR (Tillfälligt slut)

SE Engångsmask FFP2 NR ger effektivt skydd i miljöer med icke flyktiga och/eller flytande partiklar som t ex. damm och rök. Utandningsventil med lågt motstånd gör det lättare att andas. Perfekt vid t ex. slipning, isolering, borrning eller målning. Lämplig även i varma och fuktiga arbetsmiljöer.
Uppfyller EN149:2001+AI:2009.

EN Disposable Mask FFP2 NR provides effective protection in environments with non-volatile and/or liquid particles such as dust and smoke. Exhalation valve with low resistance makes it easier to breathe. Perfect for example grinding, insulation, drilling or painting. Suitable even in warm and humid work environments. For single use. Complies with EN149: 2001 + AI: 2009.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
S315Disposable Mask FFP2 NR10 st/pcs