Diamond Turbo 125 x 7

Diamond Turbo Cutting Disc 125 x 7,0 x 1,2 x 22,23 mm

SE För torr- och våtkapning av kakel, marmor, förstärkt glasfiber, natursten och granit.

EN For dry and wet cutting of tiles, marble, reinforced fiberglass, natural stone and granite.

Art nr
Art No
Produkt
Product
K731Diamond Turbo Cutting Disc 125 x 7,0 x 1,2 x 22,23 mm