Dead Blow Hammer

Dead Blow Hammer

SE Hammare helt belagd av gummi med mjuk slagyta utan gnistbildning. Stålförstärkt skaft för extra styrka och säkerhet. Den mjuka slagytan minskar bullret och förstör inte ytor eller utrustning. Hammaren har en rekyldämpning tack vare hundratals stålkulor som förflyttar sig inne i huvudet och absorberar energin vid träffen.

EN A completely rubber-coated hammer with soft impact without generating sparks. Steel reinforced handle for extra strength and safety. The soft impact reduces noise and does not harm the surface or equipment. The hammer has a recoil damping due to hundreds of steel beads moving around in the head and absorbing the energy at impact.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Vikt
Weight
Längd (A)
Length (A)
Huvud längd (B)
Head length (B)
Huvud bredd (C)
Head width (C)
T31135Dead Blow Hammer

1,35 Kg / 3 lb360 mm125 mm60 mm12 st/pcs