Dead Blow Hammer

Dead Blow Sledge Hammer

SE Studsfri slägga med glasfiberhandtag och anti-halk termoplastgummi (TPR) grepp för maximal säkerhet. Passar utmärkt för däckbyte, arbete med växellådor mm.

EN Bounce-free sledgehammer with fiberglass handle and anti-slip thermoplastic rubber (TPR) grip for maximal safety. Very suitable for changing tires, work with transmissions etc.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Vikt
Weight
Längd (A)
Length (A)
Huvud längd (B)
Head length (B)
Huvud bredd (C)
Head width (C)
T31180Dead Blow Sledge Hammer

1,8 kg / 4 lb490 mm145 mm70 mm6 st/pcs