Countersunk Concrete Screw

Countersunk Concrete Screw

SE Försinkad och kromad betongskruv av härdat stål. Kan användas direkt i betong och tegel mm utan plugg. Fäster och håller mycket bra. Skruvas i med torx-bit för bästa kraftöverföring. Används i betong, tegel, lättbetong, natursten och liknande.

EN Galvanised and chromed concrete screw of tempered steel. Can be used directly in concrete and brick etc without fastening. Use torx-bit for maximum driving. Used in concrete, brick, aerated concrete, natural stone and similar materials.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Borrdiameter (mm)
Drill diameter (mm)
Skruvgrepp (mm)
Screw grip (mm)
Storlek
Size
805045Countersunk Concrete Screw 4,0 T205,0x45 mm250/5000 st/pcs
815045Countersunk Concrete Screw White4,0T205,0x45 mm250/5000 st/pcs
806570Countersunk Concrete Screw 5,5T256,5x70 mm100/2000 st/pcs