Concrete Nipper

Concrete Nipper

SE Kraftnajtång med PVC doppade handtag för att tvinna och klippa najtråd. Induktionshärdade skär för hög skärkapacitet och bredare handtag för lättare tvinning. HRC 61.

EN Concreter’s nippers with PVC dipped handle for twisting and cutting of tie wire. Induction hardened cutting edges for high cutting capacity and wide handles for easier twisting. HRC 61.

Art nr
Art No
Produkt
Product
718250Concrete Nipper 250 mm6 st/pcs
718300Concrete Nipper 300 mm6 st/pcs