Carbide Burr Set (10 delar/parts)

Carbide Burr Set

SE Roterande hårdmetallfilar av karbid designade för universal användning på många olika material. Dubbelskären förhindrar igensättning och minskar vibrationerna.

EN Carbide Burr designed for universal use on many different materials. Double cut prevents clogging and reduces vibration.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Innehåller
Contains
D510Carbide Burr Set 10
10 delar/parts:
D137, D139, D176, D178, D206, D224, D262, D263, D318, D334