Boa Amber

Boa Amber

SE Optiskt neutrala skyddsglasögon i polykarbonat. De ger ett brett synfält och har heltäckande sidoskydd med ventilation. Kan bäras över vanliga glasögon. Linsen absorberar 99,9% av uv-strålningen. CE standard EN 166.

EN Optically neutral goggles of polycarbonate. They provide a wide field of view and have full side protection with ventilation. Can be worn over regular glasses. The lens absorbs 99.9% of the UV radiation. CE standard EN 166.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
S431Boa Amber1 st/pcs12 st/pcs