Blue Lock

Blue Lock

SE 1-komponents anaerobt lim som används som medelstark låsning av gängor och andra detaljer. Lossas med handverktyg.

Användningsområde
Snabb låsning och fastsättning av bultförband, pinnskruvar, pinnbultar, lager och bussningar m.m. Tätar, låser och förhindrar korrosion.

EN 1-component anaerobic adhesive that is used as a medium strength locking of threads and other details. Can be unlocked with hand tools.

Area of use
Quick locking and fastening of bolts, studs, bearings and bushings, etc.
Seals, locks and prevents corrosion.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
G711Blue Lock 50 ml1 st/pcs20 st/pcs

Information Information 
Färg:BlåColour:Blue
Temperatur: -55°C till +150°CTemperature: -55°C till +150°C
Spaltfyllnad:0,20 mmGap fill:0,20 mm
Låsstyrka:14-18 Nm/mm²Torque strenght:14-18 Nm/mm²
Härdtid:10-20 minCuring time:10-20 min
Genomhärdningstid:12 timmarTotal curing time:12 hours
Viskositet:900-1100 mPasViscosity:900-1100 mPas
Max gänga:24Max thread:24