Aluminium Burr Ball Nose Cone

Aluminium Burr Ball Nose Cone

SE Roterande hårdmetallfilar speciellt designade för aluminium, mjukare icke-järnmetaller och plast.

EN Specially designed rotary burrs for aluminum, softer non-ferrous metals and plastics.

Art nr
Art No
Produkt
Product
ØSkaft
Shank
Huvudlängd
Head length
Antal/fp
Quantity/pack
D325Aluminium Burr Ball Nose Cone


12 mm6 mm25 mm1 st/pcs
För att ladda ner eller skriva ut, tryck på produktbladet!
 D125_D520_Aluminium_Burr