Aluminium Burr Cylinder with Endcut

Aluminium Burr Cylinder with Endcut

SE Roterande hårdmetallfilar speciellt designade för aluminium, mjukare icke-järnmetaller och plast.

EN Specially designed rotary burrs for aluminum, softer non-ferrous metals and plastics.

Art nr
Art No
Produkt
Product
ØSkaft
Shank
Huvudlängd
Head length
Antal/fp
Quantity/pack
D160Aluminium Burr Cylinder with Endcut

10 mm6 mm20 mm1 st/pcs