Aluminium Burr Ball Nosed Cylinder

Aluminium Burr Ball Nosed Cylinder

SE Roterande hårdmetallfilar speciellt designade för aluminium, mjukare icke-järnmetaller och plast.

EN Specially designed rotary burrs for aluminum, softer non-ferrous metals and plastics.

Art nr
Art No
Produkt
Product
ØSkaft
Shank
Huvudlängd
Head length
Antal/fp
Quantity/pack
D193Aluminium Burr Ball Nosed Cylinder

12 mm6 mm25 mm1 st/pcs