Aloe Cream – 500 ml

Aloe Cream

SE Hand- och kroppskräm. Vår hud måste vi vårda väl. Den är utsatt för många hårda prövningar som blåst, kyla, värme, insektsbett, allergier, miljöföroreningar mm. En av de bästa egenskaperna hos Aloe Vera är dess hudläkande förmåga. Aloe Cream tillför huden fukt, näring och vitaminer.

EN Hand and body cream. We must care for our skin well. It is exposed to many hard trials such as wind, cold, heat, insect bites, allergies, environmental pollution, etc. One of the best features of Aloe Vera is its healing ability. Aloe Cream adds moisture, nutrition and vitamins to the skin.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Innehåller
Contains
Antal/fp
Quantity/pack
R198Aloe Cream500 ml1 st/pcs12 st/pcs