Rapid

Rapid

SE En snabbhärdare för cyanoakrylatlim.

Användningsområde
Påskyndar härdning, ökar spaltfyllnaden, förhindrar absorbtion, minimerar limspridning och gör det möjligt att härda cyanoakrylatlim på öppna ytor. Perfekt om man vill ”bygga” med limmet.

EN A curing accelerator for cyanoacrylate adhesive.

Area of use
Accelerates curing, increases gap fil, prevents absorption, minimizes glue spreading and makes it possible to cure cyanoacrylate adhesives on open surfaces. Perfect if you want to “build” with the glue.

• Superstark / Super strong
• Härdar snabbt och krymper inte / Fast curing and no shrinkage
• Förblir flexibel och motstår vibrationer / Stays flexible and withstands vibrations
• Vattenavvisande / Water repellant
• Härdig mot UV-stråling / Resistant to UV-radiation
• Kemikalieresistent / Chemical resistant
• Kan användas både ute och inne / Can be used inside and outside
• Ingen primer behövs / No primer needed
• Motståndskraftig mot svamp och röta / Resistant to mold and decay
• Fäster på så gott som alla material, även våta ytor / Adheres to as good as
all materials, even wet surfaces
• Övermålningsbar / Paintable
• Lukt- och giftfri / Odor- and toxic free

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
L242Rapid 200 ml
1 st/pcs12 st/pcs