GLUE & SEALANTS

Turbo Polymer White
Turbo Polymer White
1-komponents monteringslim/tätningsmassa med snabb vidhäftning. 1-component mounting adhesive/sealant with fast adhesion.
Turbo Polymer Black
Turbo Polymer Black
1-komponents monteringslim/tätningsmassa med snabb vidhäftning. 1-component mounting adhesive/sealant with fast adhesion.
Glue Seal Grey
Glue Seal Grey
Miljövänligt MS-Polymerlim och en fog- och tätningsmassa. An environmentally friendly MS-Polymer adhesive and sealant.
Glue Seal Black
Glue Seal Black
Miljövänligt MS-Polymerlim och en fog- och tätningsmassa. An environmentally friendly MS-Polymer adhesive and sealant.
Glue Seal White
Glue Seal White
Miljövänligt MS-Polymerlim och en fog- och tätningsmassa. An environmentally friendly MS-Polymer adhesive and sealant.
Glue Seal Crystal Clear
Glue Seal Crystal Clear
Miljövänligt MS-Polymerlim och en fog- och tätningsmassa. An environmentally friendly MS-Polymer adhesive and sealant.
Twister
Twister
Twister blandrör. Vridbar i 360°. Underlättar applicering i hörn. Twister tube. Rotate in 360°. Facilitates application in corners.
Skeleton Gun <br /><br />
Skeleton Gun

Skeleton Gun är en enkel standard fogpistol för 290-310 ml patroner. Skeleton Gun is a simple standard caulking gun for 290-310 ml cartridges.
Caulking Gun Professional
Caulking Gun Professional
Caulking Gun Professional är en roterbar fogpistol med extra utväxling för 290-310 patroner. Caulking Gun Professional is a rotatable caulking gun with extra gear ratio for 290-310 cartridges.
Peak
Peak
Peak är ett lättflytande cyanoakrylatlim med extremt snabb härdtid. Peak is a thin fluid cyanoacrylate adhesive with extremely fast curing time.
Classic
Classic
Classic är ett medeltrögt cyanoakrylatlim med extremt snabb härdtid. Classic is a medium fluid cyanoacrylate adhesive with extremely fast curing time.
Control
Control
Control är ett trögflytande cyanoakrylatlim med snabb härdtid. Control is a viscous cyanoacrylate adhesive with fast curing time.
Elastic
Elastic
Elastic är ett flexibelt cyanoakrylatlim med snabb härdtid. Elastic is a flexible cyanoacrylate adhesive with fast curing time.
Gel
Gel
Gel är en cyanoakrylatlimgel med snabb härdtid. Gel is a cyanoacrylate gel-adhesive with fast curring time.
Glue Pen
Glue Pen
Glue Pen är en nyutvecklad produkt för limning av många olika material. Glue Pen is a newly developed product for gluing many different materials.
Rapid
Rapid
Påskyndar härdning, ökar spaltfyllnaden, förhindrar absorbtion, minimerar limspridning. Accelerates curing, increases gap fil, prevents absorption, minimizes glue spreading.
Filler
Filler
Fyllnadsgranulat att använda tillsammans med cyanoakrylatlim. Filling granulate for use together with cyanoacrylate adhesive.
MMB Mix
MMB Mix
Snabbhärdande 2-komponents-lim med extremt hög hållfasthet för metall, glas, plast (ej GFK), keramik och trä. Fast-curing 2-component adhesive with extremely high strength for metal, glass, plastic (not GFK), ceramics and wood.
Metal Mix
Metal Mix
Ett höghållfast 2-komponents reparationsmaterial för metall, keramik och sten mm. High strength 2-component repair material for metal, ceramics and stone.
PU Speed Mix
PU Speed Mix
2-komponents reparationsmaterial som fäster på de flesta typer av plaster. 2-component repair material that attaches to most types of plastics.
Epoxy Mix
Epoxy Mix
Snabbhärdande 2-komponents epoxylim för metall, keramik, glas, sten, trä och många hårdplaster. Fast-curing 2-component epoxy adhesive for metal, ceramics, glass, stone, wood and many hard plastics.
Nozzel
Nozzel
Blandarrör för tvåkomponentslim. Mixing tube for two-component adhesive.
Allroundstick
Allroundstick
Snabbhärdande 2-komponents reparationsmassa. Fast curing 2-component repair filler.
Waterstick
Waterstick
Snabbhärdande 2-komponents reparationsmassa. Fast curing 2-component repair filler.
Woodstick
Woodstick
Snabbhärdande 2-komponents reparationsmassa. Fast curing 2-component repair filler.
Glue Spray
Glue Spray
Ett spraylim som är flexibelt och med mycket hög hållfasthet. A flexible spray glue with very high strength.
Blue Lock
Blue Lock
1-komponents anaerobt lim som används som medelstark låsning av gängor och andra detaljer. 1-component anaerobic adhesive that is used as a medium strength locking of threads and other details.