AEROSOLS

Glide Oil
Glide Oil
Penetrerande smörjmedel med PTFE. Skyddar mot fukt och korrosion. Penetrating lubricant with PTFE. Protects against moisture and corrosion.
Glider
Glider
Mångsidigt smörj och släppmedel. Minskar friktionen på t.ex. transportbanor. Versatile lubricant. Reduces friction on for example conveyors.
PTFE Spray
PTFE Spray
Teflonbaserad låsolja med goda egenskaper för gamla och nya lås. Teflon-based lock oil with good features for old and new locks.
Dryflow
Dryflow
Färglös lufttorkande torr teflon som ger ett långvarigt friktionsskydd. A colourless air-drying dry Teflon-product which gives long-term abrasion protection.
Capi Oil
Capi Oil
En allround fuktutdrivande krypsmörjolja. An allround moisture-expelling creeping lubrication oil.
Cleaner
Cleaner
Snabblösande och effektiv rengörings- och avfettningsspray. Rapidly dissolving and effective cleaning and degreasing spray.
Graffiti Cleaner
Graffiti Cleaner
Graffiti Cleaner är en effektiv fläck- och klotterborttagare. Graffiti Cleaner is an efficient stain and graffiti remover.
Super Rapid
Super Rapid
Högeffektiv rostlösare som är helt ”kladdfri”. Highly effective rust solvent that is completely mess-free.
Super Tech Oil 10 ml
Super Tech Oil 10 ml
Smörjande och skyddande olja för många olika ytor och användningsområden. Lubricating and protective oil for many different surfaces and areas of use.