All Fit Plastic

SE Verktyg för att skapa alla möjliga och omöjliga former och vinklar. Du kan ställa in mätverktyget med unik åtdragningsmekanism på några sekunder, vilket sparar mycket tid.

Användningsområde
Verktyget kan ställas in för att markera tex tegelstenar, kakel, timmer, laminat, trappor osv. Den visar både tum och centimeter.

Dimension: 310×175 mm

Artikelnummer: T346

För att ladda ner eller skriva ut, tryck på produktbladet!

All-Lock