Glue Seal White

Glue Seal White

SE Miljövänligt MS-Polymerlim och en fog- och tätningsmassa, som ersätter monteringslim, trälim,
polyuretanlim, silikon-, sanitets- och våtrumsfog, akryl- och gummitätningsmassa och fönsterkitt!

Användningsområde
Karosseri: Elastisk tätning av falsar, hörn och skarvar i fordons-karosser och containrar. Påbyggare: Infästning och montering av plastbeklädnader, ljuddämpning, mellanväggar, ventiler. Glasmästare: Montering av fönsterspröjs, glaslister, dörrtrycken på glasdörrar, glashyllor m.m. Elektriker: Infästning av kabelrännor, eldosor m.m Byggnadsarbetare: Montering av lister, fönsterbänkar, trösklar, skyltar m.m. Målare: Montering av dekorationslister av polystyren. Plåtslagare: Limning av plåtbeklädnader, tätning av hängrännor m.m. Rörmokare: Montering av badrumsporslin m.m. Rekommenderas ej till PE, PP, PTFE.

EN An environmentally friendly MS-Polymer adhesive and sealant, which replaces mounting adhesives, wood adhesive, polyurethane adhesives, silicone-sanitary and bathroom sealants, acrylic and rubber
sealants and glaziers putty.

Area of use
Bodywork: Elastic sealing of folds, corners and joints in vehicle bodies and containers. Builder: Attachment and mounting of plastic linings, silencing, partitions, valves. Glaziers: Installation of window dividers, glass lists, door presses on glass doors, glass shelves etc. Electrician: Mounting of cable ducts, electric boxes, etc. Construction workers: Installation of lists, windows, thresholds, signs, etc. Painter: Mounting of polystyrene decorative strips. Metalworks: Bonding of sheet metal, sealing gutters etc. Plumbing: Installation of bathroom porcelain etc. Not recommended for PE, PP, PTFE.

• Superstark / Superstrong
• Härdar snabbt och krymper inte / Fast curing, no shrinkage
• Förblir flexibel och motstår vibrationer / remains flexible and resists vibrations
• Vattenavvisande / water repellent
• Härdig mot UV-strålning / uv-resistant
• Kemikalieresistent / chemical resistant
• Frostbeständig / frost resistant
• Kan användas både inne och ute, ingen primer behövs / Can be used indoors and outdoors,
without primer
• Motståndskraftig mot svamp och röta / resistant to fungus and rotting
• Fäster på så gott som alla material, även våta ytor / adhensive to most materials, also wet surfaces
• Kan övermålas / paintable
• Luktfri och giftfri / smell- and toxic free
• Tåls att lagras tillfälligt i -40°C / withstands temporary storage at -40 ° C.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
T134Glue Seal White 290 ml
1 st/pcs12 st/pcs

Information Information 
Färg:Vit, grå & svartColour:White, grey & black
Temperatur: -40°C till + 90°C  Temperature: -40°C to + 90°C 
Appliceringstemperatur:+5°C till +40°CApplication temperature:+5°C to +40°C
Spaltfyllnad:3-25 mmGap fill:3-25 mm
Skinnbildning:40 minuterSkin formation:40 min
Härdtid:2 mm sträng/dygnCuring time:2 mm string/day
Densitet:1,40 g/mlDensity1,40 g/ml
Viskositet:Tixotrop, pastaViscosity:Tixotrop, paste
Hårdhet: Ca. 40 shore AHardness:Ca. 40 shore A
Förpackning:290 mlPackaging:290 ml