07 aug 2018
15:15

Reach Marker

15:15

SE Djuphålsmärkare för borrhål och svåråtkomliga ställen. Extra lång (20 mm) och tunn spets av rostfritt stål. Specialformad spets hindrar den från att tryckas in i pennan. Vattenfast på så gott som alla ytor.

EN Deep hole marker for drill holes and difficult access points. Extra long (20 mm) and thin stainless steel tip. Special shaped tip prevents it from pushing into the pen. Water resistant to virtually any surface.

Reach Marker
Djuphålsmärkare för borrhål och svåråtkomliga ställen. Deep hole marker for drill holes and difficult access points.