Pipe Seal

Pipe Seal

SE Anaerob gäng- och flänstätning för vvs, hydraulik och pneumatik. Klarar extremt höga tryck och har god värmeresistens.

Användningsområde
Läckagesäker tätning som ersätter lim, teflonband och konventionella packningar. Kan appliceras på vertikala ytor. Används med fördel på gängor, rör, pluggar och flänsar. Beständig mot drivmedel, olja, kylmedel och lösningsmedel.

EN Anaerobic thread and flange seal for plumbing, hydraulics and pneumatics. Endures extremely high pressure and has good heat resistance.

Area of use
Leakproof seal that replaces glue, teflon tape and conventional gaskets. Can be applied on vertical surfaces. Use on threads, pipes, plugs and flanges. Resistant to fuel, oil, coolant and solvent.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
G715Pipe Seal 50 ml1 st/pcs20 st/pcs

Information Information 
Färg:OrangeColour:Orange
Temperatur: -55°C till +150°CTemperature: -55°C till +150°C
Spaltfyllnad:0,50 mmGap fill:0,50 mm
Låsstyrka:5-10 NmTorque strenght:5-10 Nm
Trycktäthet:300 barPressure tightness:300 bar
Härdtid:15-30 minuterCuring time:15-30 min
Genomhärdningstid:12 timmarTotal curing time:12 h
Viskositet:30 000-100 000 mPasViscosity:30 000-100 000 mPas