Minijet Torch

Minijet Torch

SE Brännare i ultrafickformat perfekt att ha till hands när du snabbt behöver en kraftig värmekälla. Elektronisk tändning och gasflödesjustering.
Arbetstemperatur på 1300°C. Påfyllningsbar med butangas. För elektriska och mekaniska reparationer, lödning, krympning av krympslang, tining av lås mm.

EN Mini pocket burner perfect and handy when you need a powerful heat source quickly. Electronic ignition and gas flow adjustment. Working temperature of 1300° C. Fillable with butane gas. For electrical and mechanical repairs, soldering, shrinkage of heat-shrink tubing, thawing of locks etc.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Storlek mm
Size mm
Brinntid
Burn time
Gas kapasitet
Gas capacity
Antal/fp
Quantity/pack
T285Minijet Torch90x35x2020-25 min6 ml1 st/pcs
T301 Butane Gas250 ml1 st/pcs