M610 Multiblade Starlock Bi-Metal

Multiblade Starlock Bi-Metal

SE För sågning i metall, glasfiber, gips, kopparrör och trä. Ett multiblad med det standardiserade tredimensionella monteringssystemet Starlock Snap-In som ger en enhetlig användning för multiverktyg.

EN For sawing in metal, fiberglass, drywall, copper pipes and wood. A multiblade with the standard three-dimensional Starlock Snap-In mounting system that provides unified use for multi-purpose tools.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Bredd
Width
Djup
Depth
Antal/fp
Quantity/pack
M610Multiblade Starlock Bi-Metal 35 mm50 mm5 st/pcs