M602 Multiblade Starlock Curved Wood

Multiblade Starlock Curved Wood

SE Anpassade för sågning i framför allt trä, men även gips och mjuka plaster.. Ett multiblad med det standardiserade tredimensionella monteringssystemet Starlock Snap-In som ger en enhetlig användning för multiverktyg.

EN Adapted for cutting mainly wood, but also drywall and soft plastics.. A multiblade with the standard three-dimensional Starlock Snap-In mounting system that provides unified use for multi-purpose tools.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Bredd
Width
Djup
Depth
Antal/fp
Quantity/pack
M602Multiblade Starlock Curved Wood 65 mm50 mm5 st/pcs