Long Drill Set

Long Drill Set

SE Installationsborr med cylindriskt fäste passande handborrmaskiner, enligt standard HSS DIN 7490. För borrning i trä, plåt och metall.

EN Installation drill bit with cylindrical shank. Suitable for hand drilling machines, according to standard HSS DIN 7490. For drilling in wood, sheet metal and metal.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Steg
Step
Skaft
Shank
Antal/fp
Quantity/pack
B718Step Drill 4-12 mm
1 mm6 mm1 st/pcs
B719Step Drill 4-20 mm
2 mm8 mm1 st/pcs
B720Step Drill 6-30 mm2 mm10 mm1 st/pcs
B738Step Drill 6-38 mm
6, 9, 13, 16, 19, 21, 23, 26, 29, 32, 35, 38 mm10 mm1 st/pcs