Clean Aire

Clean Aire

SE Bio-enzymatisk rengöring och luktkontroll som tar bort fläckar och eliminerar odörer permanent. Clean Aire döljer inte dålig lukt utan innehåller miljarder naturliga mikroorganismer som naturligt bryter ned ”äter upp” illaluktande organiskt avfall såsom mjölk, blod, urin, avföring, spyor etc.

EN Bio-enzymatic cleaning and odor control that removes stains and eliminates odors permanently. Clean Aire does not hide bad odors but contains billions of natural microorganisms that naturally break down “eat up” smelly organic waste such as milk, blood, urine, stools, vomit, etc.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Innehåller
Contains
Antal/fp
Quantity/pack
R635Clean Aire650 ml1 st/pcs6 st/pcs