Blanc – 500 ml

Blanc

SE Handrengöring med slipmedel tar effektivt bort olja, tjära, asfalt, sot, färg samt annan svår nedsmutsning. Tag lite Blanc i händerna, tillsätt vatten och gnugga tills all smuts är löst. Skölj därefter noga med vatten.

EN Hand cleaning with peeling, effectively removes oil, tar, asphalt, soot, paint and other heavy soiling. Take some Blanc in your hands, add water and rub until all dirt is dissolved. Then rinse thoroughly with water.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Innehåller
Contains
Antal/fp
Quantity/pack
R512Blanc500 ml1 st/pcs12 st/pcs