All Fit Aluminium

All Fit Aluminium

SE Verktyg för att skapa alla möjliga och omöjliga former och vinklar. Finns i plast eller Aluminium för ökad styrka och flexibilitet. Du kan ställa in mätverktyget med unik åtdragningsmekanism på några sekunder, vilket sparar mycket tid. Verktyget kan ställas in för att markera tex tegelstenar, kakel, timmer, laminat, trappor osv. Den visar både tum och centimeter.

EN Tool for creating all possible and impossible shapes and angles. Available in plastic or Aluminum for increased strength and flexibility. You can set the measurements with a unique tightening mechanism in seconds, saving a lot of time. The tool can be used to mark, for example, bricks, tiles, timber, laminate, stairs, etc. It shows both inches and centimeters.

Art nr
Art No
Produkt
Product
DimensionAntal/fp
Quantity/pack
T347All Fit Aluminium310x175  mm1 st/pcs