07 aug 2018
15:29

Mini Inductor

15:29

SE Induktionsvärmare 230V 50Hz. Värmeeffekt 1,1 kW. Avsedd för att värma upp bultar och muttrar i en storlek upp till ca 36 mm.

EN Induction heater 230V 50Hz. Heat output 1.1 kW. Intended to warm up bolts and nuts with a size up to about 36 mm.

Mini Inductor
Induktionsvärmare 230V 50Hz. Värmeeffekt 1,1 kW. Induction heater 230V 50Hz. Heat output 1.1 kW.