LIM & TÄTNING

Glue Spray
Glue Spray
Ett spraylim som är flexibelt och med mycket hög hållfasthet. A flexible spray glue with very high strength.
Blue Lock
Blue Lock
1-komponents anaerobt lim som används som medelstark låsning av gängor och andra detaljer. 1-component anaerobic adhesive that is used as a medium strength locking of threads and other details.
Red Lock
Red Lock
1-komponents anaerobt lim som används där extra hård fastsättning krävs. 1-component anaerobic adhesive used where extra hard fastening is required.
Pipe Seal
Pipe Seal
Anaerob gäng- och flänstätning för vvs, hydraulik och pneumatik. Anaerobic thread and flange seal for plumbing, hydraulics and pneumatics.