FASTIGHET & INDUSTRI

Pumpflaska/Pump bottle
Pumpflaska/Pump bottle
Praktisk pumpflaska av plast. Perfekt för applicering av t ex. Citrus Cleaner mm. Convenient plastic pump bottle. Perfect for application of, for example, Citrus Cleaner etc.
Enzyme
Enzyme
Till avlopp och fettavskiljare där matoljor, matrester och fett kan ge upphov till stopp och dålig lukt. Can be used in sewers and grease separators where food oils, food residues and greases can give rise to clogging and bad odors.
Byggsäck K3
Byggsäck K3
Tålig mot punktering. Extra slitstark för brett användningsområde. Extra durable for a wide range of applications.