FASTIGHET & INDUSTRI

Ice Flakes
Ice Flakes
Ice Flakes är ett långtidsverkande is- och snösmältningsmedel. Ice Flakes is a long-term ice and snow melting agent.
Pumpflaska/Pump bottle
Pumpflaska/Pump bottle
Praktisk pumpflaska av plast. Perfekt för applicering av t ex. Citrus Cleaner mm. Convenient plastic pump bottle. Perfect for application of, for example, Citrus Cleaner etc.
Enzyme
Enzyme
Till avlopp och fettavskiljare där matoljor, matrester och fett kan ge upphov till stopp och dålig lukt. Can be used in sewers and grease separators where food oils, food residues and greases can give rise to clogging and bad odors.
Fusion
Fusion
Fusion innehåller naturliga oljor och patenterad odörborttagning. Fusion contains natural oils and patented odor removal.
Dispenser Fusion
Dispenser Fusion
Fusion är en automatisk luftfräschare av aerosoltyp med batteridriven fläkt och timer. Fusion is an automatic air refresher of aerosol type with battery operated fan and timer.