Woodstick

Woodstick

SE Snabbhärdande 2-komponents reparationsmassa. I mitten av knådmassan finns härdaren och utanpå finns basen. Med knådmassan du laga skador och fylla sprickor i dörrar, låskistor, trappräcken, parkettgolv mm. Efter ca 30 minuter kan knådmassan bearbetas och du kan t ex borra i den. Woodstick är övermålningsbar och kan även spritbetsas.

Användningsområde
Lagar alla träslag, ersätter ruttet dåligt trä, eller sprickor och håligheter. Man kan laga sprickor och skador i t ex dörrar, låskistor, trappräcken, parkettgolv m.m.

EN Fast curing 2-component repair filler. The hardener is in the middle of the filler mass and the base is on the outside. With this filler, you can repair damages and fill cracks in doors, lock chests, banisters, parquet floors etc. After about 30 minutes, the filler can be processed and you can for example drill in it. Woodstick is paintable and it can also be stained.

Area of use
Repairs all types of wood, replaces rotten bad wood, or cracks and cavities. You can repair cracks and damages in doors, locks, stairs, parquet floors, etc.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
R124Woodstick 56 g
1 st/pcs12 st/pcs

Information Information 
Färg:BeigeColour:Beige
Temperatur: -30°C - +120°CTemperature:-30°C - +120°C
Tryckhållfasthet:85 N/mm²Compressive strength:85 N/mm²
Härdning:30 minuterCuring time:30 minutes
Genomhärdning:5 dygnTotal curing time:5 days
Nettovikt:56 gNet weight:56 g