Waterstick

Waterstick

SE Snabbhärdande 2-komponents reparationsmassa. I mitten av knådmassan finns härdaren och utanpå finns basen. Med knådmassan du laga skador och fylla sprickor i tankar, behållare, rör kakel, sten mm. Efter ca 45 minuter kan knådmassan bearbetas och t ex borras, slipas eller gängskäras. Waterstick är resistent mot olja, fett och många lösningsmedel. Kan även appliceras på våta ytor och under vatten.

Användningsområde
Lagar metall, betong, sten, vissa plaster, kakel.

EN Fast curing 2-component repair filler. The hardener is in the middle of the filler mass and the base is on the outside. With this filler, it is possible to mend holes in tanks, containers, pipes, stone, ceramics etc. After about 45 minutes, the filler is hard enough to be worked e.g. drilled, cut or polished. Waterstick is resistant to oil, fat and many solvents. Can also be applied to wet surfaces and under water.

Area of use
Repairs metal, concrete, stone, certain plastics, ceramics.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
R123Waterstick 115 g
1 st/pcs12 st/pcs

Information Information 
Färg:Vit efter härdningColour:White after curring
Temperatur: -30°C - +120°CTemperature:-30°C - +120°C
Tryckhållfasthet:46 N/mm²Compressive strength:46 N/mm²
Draghållfasthet:27 N/mm²Compressive strength:27 N/mm²
Härdning:30-45 minuterCuring time:30-45 minutes
Genomhärdning:5 dygnTotal curing time:5 days
Nettovikt:115 gNet weight:115 g