Super Rapid

Super Rapid

SE Högeffektiv rostlösare som är helt ”kladdfri”. Super Rapid tränger in i gängorna och tränger bort rosten. Innehåller ingen olja eller tillsatser. Extrem låg ytspänning.

EN Highly effective rust solvent that is completely mess-free. Super Rapid penetrates the threads drives out the rust. Contains no oil or additives. Extremely low surface tension.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
A534Super Rapid 500 ml
1 st/pcs12 st/pcs