Skin

Skin

SE Skin är en aerosol med snabbtorkande flytande plåster som är tillverkad av akryl copolymer plast och ger ett snabbt och säkert skydd. Skin är till för att skydda mindre sår och skador såsom rivsår, skrubbsår och skärsår. Den behändiga sprayförpackningen ger en enkel, snabb, effektiv och säker hjälp för behandling av mindre sår. Den skall inte användas att täcka sår med stor blödning.

 • En flytande plåster baserad på akryl
 • copolymer för enkel och snabb behandling av skrapsår och mindre skador
 • Torkar inom 3 minuter från applikation
 • Bildar en vattensäker skyddande hinna
 • Den förhindrar inte naturlig svettning
 • Såret förblir stängt mot ogynnsamma påverkningar, dock fortgår läkeprocessen under plastfilmen
 • Försvinner av sig själv efter 3-4 dagar genom gradvis förtunning av plasthinnan genom nötning.

EN Skin is an aerosol with quick-drying liquid patch made of acrylic copolymer plastic that provides a fast and safe protection. Skin is used to protect minor wounds and injuries such as lacerations, scratches and cuts. The handy spray container provides a simple, fast, effective and safe help for the treatment of minor wounds. It should not be used to cover wounds with severe bleeding.

 • A liquid plaster based on acrylic
 • copolymer for easy and quick treatment of minor cuts and wounds
 • Dries within 3 min from application
 • Forms a waterproof protective film
 • Does not prevent natural perspiration
 • The wound remains closed against unfavorable affects while healing progresses under the plastic film
 • Vanishes by itself after 3-4 days through gradual thinning due to wear.
Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
X145Skin 80 ml1 st/pcs