Flexi Anchor

Flexi Anchor

SE Flexi Anchor är en av marknadens mest flexibla infästningar. Klarar flera olika material som t ex enkel- och dubbelgips, lättbetong, betong och andra massiva material. Borra, slå i sharkie och skruva. Specialskruv behövs inte.

EN Flexi Anchor is one of the most flexible fastenings on the market. Can be used in several different materials such as single and double drywall, aerated concrete, concrete and other solid materials. Drill, drive in the sharkie and screw. Special screws are not needed.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Borrdiameter (mm)
Drill diameter (mm)
Storlek
Size
P401Flexi Anchor6,0 30 mm200 st/pcs
P402Flexi Anchor8,040 mm100 st/pcs

 

För att ladda ner eller skriva ut, tryck på produktbladet!
 

P401-P402 Flexi Anchor