Sanitary Silicone

Sanitary Silicone

SE 1-komponents, permanent, ättiksyrebaserad fogmassa med god vidhäftning. Mögelresistent, neutral och elastisk.

Användningsområde
Tätning och fogning i våtutrymmen som duschar och badrum, kök och andra utrymmen där risk för mögelangrepp kan förekomma. Produkten har speciellt goda vidhäftningsegenskaper på material som kakel, porslin, glas, emaljerade och glaserade ytor, rostfritt stål, eloxerad aluminium, polyester, akryl etc.

EN 1-component, permanent, acetic acid-based sealant with good adhesion. Mold resistant, neutral and elastic.

Area of use
Sealing and joitning in wet areas such as showers and bathrooms, kitchens and other areas where there is a risk of mold attacks. The product has particularly good adhesion properties on materials such as tiles, porcelain, glass, enamelled and glazed surfaces, stainless steel, anodized aluminum, polyester, acrylic etc.

• Hög kvalitet / High quality
• Godkänd för våtrum / Approved for wet areas
• Uppfyller kraven enligt Säker Vatten / Meet the demands according to ”Safe Water”
• Mögelresistent / Mold resistant
• Gulnar inte / No yellowing
• Ålder- och väderbeständig / Age- and weather resistant
• Hög motståndskraft mot UV-strålning / High resistance against UV-radiation
• För både inom- och utomhusbruk / For indoor and outdoor use
• Permanent elasticitet / Permanently elastic
• Ej övermålningsbar / Not paintable

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
T137Sanitary Silicone 300 ml1 st/pcs12 st/pcs

Åtgångstabell/Consumption table    
Bredd/Width (mm)10152025
Djup/Depth (mm)881012
Meter (m)3.752.51.51

Information Information 
Färg:TransparentColour:Transparent
Temperatur: -25°C till + 125°C  Temperature: -25°C to + 125°C 
Appliceringstemperatur:+5°C till +40°CApplication temperature:+5°C to +40°C
Spaltfyllnad:5-25 mmGap fill:5-25 mm
Skinnbildning:15 minuterSkin formation:15 min
Brottöjning:9Elongation at break:9
Rörelseförmåga: 0.2Movement capability: 0.2
Densitet:0,96 g/mlDensity:0,96 g/ml
Volymförlust:<20%Volume loss: <20%
Draghållfasthet:1,1 N/mm²Tensile strength:1,1 N/mm²
Härdtid:24 timmarCuring time:24 h
Viskositet:Tixotrop, pastaViscosity:Tixotrop, paste
Hårdhet: Ca. 18 shore AHardness:Ca. 18 shore A
Förpackning:300 mlPackaging:300 ml