PU Speed Mix

PU Speed Mix

SE 2-komponents reparationsmaterial som fäster på de flesta typer av plaster. Härdar mycket snabbt och produkten förblir elastisk. Mycket god resistens mot kemikalier.

Användningsområde
PU Speed Mix rekommenderas framför allt vid reparationer av skadade plast-, trä- och metalldelar och kan efter härdning bearbetas, borras och slipas.

EN 2-component repair material that attaches to most types of plastics. Cures very quickly and the product remains elastic. Very good chemical resistance.

Area of use
PU Speed Mix is recommended especially when repairing damaged plastic, wood and metal parts and after curing, it can be machined, drilled and sanded.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
L217PU Speed Mix, 25 g1 st/pcs14 st/pcs
L334Nozzel10 st/pcs

Information Information 
Färg:Svart (mixad färg)Colour:Black (mixed color)
Bas:PolyuretanBase:Polyuretan
Temperatur: -40°C till + 140°C Temperature: -40°C till + 140°C
temporärt + 160°Ctemporarily + 160°C
Dammtorr:ca 60 sekunderDust dry:ca 60 sec
Vidhäftningstid/hanterbar:1-2 minuterAdhesion time/manageable:1-2 min
Härdtid:30 minuterCuring time:30 min
Genomhärdningstid:24 timmarTotal curing time:24 h
Hårdhet (Shore D):70Hardness (Shore D):70
Krympning efter 7 dagar:<1% (mixad)Shrinkage after 7 days:<1% (mixed)
Brottstyrka:30 MPaTensile strength:30 MPa
Sträckning:ca 30%Stretching:ca 30%
Draghållfasthet stål/stål ca 5,4 N/mm 2Tensile strength steel/steel ca 5,4 N/mm 2
(efter 72 tim):aluminium/aluminium ca 8 N/mm 2(after 72 hours):aluminium/aluminium ca 8 N/mm 2 ABS/PVC ca 3,7 N/mm 2
ABS/PVC ca 3,7 N/mm 2ABS/ABS ca 1,8 N/mm 2
GRP/GRP ca 1,8 N/mm 2

Ladda ner säkerhetsdatablad här!

L217_PU SPEED MIX  Part A
L217_PU SPEED MIX  Part B