MMB Mix

MMB Mix

SE Snabbhärdande 2-komponents-lim med extremt hög hållfasthet för metall, glas, plast (ej GFK), keramik och trä. MMB Mix har mycket bra slaghållfasthet och är beständig mot bensin, fotogen och många andra kemiska vätskor.

Användningsområde
MMB Mix har ett brett användningsområde inom alla typer av industrier och kan efter härdning bearbetas, borras, slipas samt övermålas.

EN Fast-curing 2-component adhesive with extremely high strength for metal, glass, plastic (not GFK), ceramics and wood. MMB Mix has very good impact resistance and is resistant to gasoline, kerosene and many other chemical fluids.

Area of use
MMB Mix has a wide range of applications in all types of industries and can be machined, drilled, sanded and overcoated after hardening.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
L215MMB Mix, 25 g
1 st/pcs14 st/pcs
L334Nozzel10 st/pcs

Information Information 
Färg:Vit, mjölk (mixad färg)Colour:White, milk (mixed color)
Bas:MetylmetakrylatBase:Metylmetakrylat
Temperatur: -55°C till + 120°C Temperature: -55°C to + 120°C
temporärt + 140°Ctemporarily + 140°C
Appliceringstid:5-7 minApplication time:5-7 min
Fixeringstid:10-12 minuterFixture:10-12 min
Bearbetningsbar:Efter ca 30 minuterProcessable:After approx 30 min
Härdtid:60 minuterCuring time:60 min
Genomhärdningstid:24 timmarTotal curing time:24 h
Hårdhet (Shore D):75Hardness (Shore D):75
Krympning efter 7 dagar:0.05Shrinkage after 7 days:0.05
Brottöjning:0.024Elongation at break:0.024
Spaltfyllnad:1-10 mmGap fill:1-10 mm
Draghållfasthet stål/stål ca 30 N/mmTensile strength steel/steel ca 30 N/mm
(efter 72 tim):aluminium/aluminium ca 27 N/mm 2 ABS/PVC ca 13 N/mm 2 (after 72 hours):aluminium/aluminium ca 27 N/mm 2 ABS/PVC ca 13 N/mm 2
ABS/ABS ca 8 N/mm 2ABS/ABS ca 8 N/mm 2

Ladda ner säkerhetsdatablad här!

L215_MMB Mix  Part A
L215_MMA Mix Part B