Long Drill

Long Drill

SE Installationsborr med cylindriskt fäste passande handborrmaskiner, enligt standard HSS DIN 7490. För borrning i trä, plåt och metall.

EN Installation drill bit with cylindrical shank. Suitable for hand drilling machines, according to standard HSS DIN 7490. For drilling in wood, sheet metal and metal.

Art nr
Art No
Produkt
Product
ØLängd
Length
Antal/fp
Quantity/pack
B531Long Drill6 mm400 mm1 st/pcs
B532Long Drill8 mm400 mm1 st/pcs
B533Long Drill10 mm400 mm1 st/pcs
B534Long Drill12 mm400 mm1 st/pcs
B535Long Drill14 mm400 mm1 st/pcs
B536Long Drill16 mm400 mm1 st/pcs
B537Long Drill18 mm400 mm1 st/pcs
B538Long Drill20 mm400 mm1 st/pcs
B539Long Drill22 mm400 mm1 st/pcs
B540Long Drill24 mm400 mm1 st/pcs
B541Long Drill26 mm400 mm1 st/pcs
B542Long Drill28 mm400 mm1 st/pcs
B543Long Drill30 mm400 mm1 st/pcs