Ice Flakes

Ice Flakes

SE Ice Flakes är ett långtidsverkande is- och snösmältningsmedel för trottoarer, gårdsplaner, lastbryggor, trappor mm, där det föreligger halkrisk. Ger ögonblickligen smältverkan. Verksam ner till -50°C med minimal åverkan på underlaget. Motverkar återfrysning.

EN Ice Flakes is a long-term ice and snow melting agent for sidewalks, courtyards, ramps, stairs, etc. where there is a slip hazard. Instant melting effect. Operates down to -50° C with minimal damage of the surface. Prevents re-freezing.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Innehåller
Contains
Antal/fp
Quantity/pack
IS2001Ice Flakes15 l1 st/pcs