Glue Spray

Glue Spray

SE Ett spraylim som är flexibelt och med mycket hög hållfasthet.

Användningsområde
Används inom processindustrin, marin, bil, bygg m.m. Limmar läder, plast, textil, trä, kork, sten m.m.

EN A flexible spray glue with very high strength.

Area of use
Used in process industry, marine, automotive, construction, etc. Works on leather, plastic, textile, wood, cork, stone etc.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
L240Glue Spray, 500 ml1 st/pcs12 st/pcs

Information Information 
Bas:Modifierad silikat, blyfriBase:Modified silicate, lead free
Färg:Transparent, vitColour: Transparent, white
Densitet:2,5 g/cm³Density:2,5 g/cm³
Hårdhet (Moh):6Hardness ( Moh):6
Värmeutvidgning:80°C – 93°C  Heat expansion:80°C – 93°C 
Brytningskoefficient:1.51Coefficient of breach:1.51
Elasticitetsmodul:10 x 10-6 psiElasticity module:10 x 10-6 psi
Medel densitet:1,5 kg/dm³Average density:1,5 kg/dm³
pH-värde::12 November, 2018pH value:12 November, 2018