Glue Pen

Glue Pen

SE Glue Pen är en nyutvecklad produkt för limning av många olika material. Limmet är mycket flexibelt samtidigt som det har mycket hög hållfasthet i många material.

Användningsområde
Limmar plast, gummi, stål, aluminium, trä, bildelar, elektronikdelar, tyg, papp och keramik mm. Förvaras svalt och torrt.

EN Glue Pen is a newly developed product for gluing many different materials. The adhesive is very flexible while it has very high strength in many materials.

Area of use
Works on plastic, rubber, steel, aluminum, wood, car parts, electronics parts, fabrics,
cardboard and ceramics, etc. Store in cool and dry place.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
L229Glue Pen 12 g1 st/pcs12 st/pcs

MaterialHärdtid/Curing timeSkjuvhållfasthet/Shear strength
ABS30 s11,9-12,1 N/mm 2
Stål10 s10-12 N/mm 2
Polymethylmethacrylate160 s3,2-4,7 N/mm 2
Polykarbonat40 s8,3-9,4 N/mm 2
Aluminium130 s2,8-4,6 N/mm 2
Tall35 s10-12,4 N/mm 2
Bokträ25 s12,5-14,9 N/mm 2
Ek70 s9,6-10,1 N/mm 2
PVC55 s6,7-6,9 N/mm 2

Information Information 
Bas:Methoxyethyl cyanoakrylatBase:Methyl cyanoacrylate
Färg:TransparentColour: Transparent
Temperatur: -50°C – + 80°C  Temperature:-50°C – + 80°C 
Spaltfyllnad:0,10 mmGap filling:0,10 mm
Härdningstid:10-120 sekCuring time:10-120 sek
Genomhärdningstid:24 timmarFull curing time:24 hours
Viskositet:120-250 mPaViscosity:120-250 mPa
Densitet:1,12 g/cm³Density:1,12 g/cm³